• Productschap Zuivel (PZ)
    Publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie die bijdraagt aan beleidsen kennisontwikkeling en informatievoorziening in de zuivelsector. Nieuws, regelgeving, onderzoek, statistieken en prijzen.
    www.prodzuivel.nl/