• Gezondheidsdienst voor Dieren
    Organisatie voor de Nederlandse veehouderij op het terrein van gezondheidsen kwaliteitszorg. Ondersteunt veehouders bij ziektepreventie en -bestrijding en voert programma's uit voor overheid, bedrijven en publiekrechtelij
    www.gddeventer.com/